Witamina C dla dzieci

Agnieszka Kępińska

Człowiek nie jest w stanie samodzielnie produkować witaminy C, chociaż potrzebuje jej dużo i cały czas. Zwłaszcza dzieci chorobliwe mogą mieć wysokie zapotrzebowanie na witaminę C. Co więcej, rośnie ono w przypadku pojawienia się wszelkich urazów lub chorób.

Uwagę na witaminę C należy zwrócić także u niemowląt, zwłaszcza w kontekście szczepień. Szczepienia to dla organizmu niemowlęcia niezaprzeczalnie wielki stres. Zauważono dawniej, że mają one wysoką korelację z syndromem nagłej śmierci łóżeczkowej. A. Kalokerinos, australijski lekarz, odkrył, że podawanie dzieciom aborygeńskim dużych ilości witaminy C może działać osłonowo w czasie szczepień. Syndrom nagłej śmierci łóżeczkowej praktycznie zniknął w ich populacji.

Skutki niedoboru witaminy C u dzieci

Nie ma jeszcze pełnego konsensusu odnośnie tego, jaki dokładnie jest powód syndromu nagłej śmierci łóżeczkowej, ale wiele badań pokazuje, że należy go wiązać bezpośrednio z brakiem witaminy C oraz niedoborami takich składników, jak witamina B6 i cynk. W czasie, kiedy dziecko jest ograniczone tylko do mleka matki, kobieta powinna pomyśleć o suplementacji swojej diety, a nawet o dodawaniu preparatów witaminowych do pokarmu dziecka. Oczywistym jest, że nie ma możliwości stosowania eksperymentów medycznych w takim przypadku, więc wszystkie uzyskiwane przez nas dane pochodzą jedynie z obserwacji bez prób kontrolnych lub z danych zdobywanych pośrednio.

Zapotrzebowanie dzieci na witaminy

Tym niemniej, efekty podawania witaminy C zawsze oznaczają spadek ilości nagłych zgonów niemowląt, które pozornie nie mają żadnej konkretnej przyczyny. Nie da się nie zauważyć bardzo istotnego związku między tymi dwoma kwestiami. W krajach zamożnych jest to oczywiście znacznie mniejszy problem.

Dawka witaminy C dla dzieci

Dr F. Klenner stworzył bardzo prostą zasadę dawkowania witaminy C dla dzieci. Zalecał, by na każdy rok życia dziecka przypadał 1g witaminy dziennie, co oznacza, że roczne dziecko przyjmuje 1g, a trzylatek 3g. Zazwyczaj stosuje się bardziej precyzyjną miarę przeliczają na miesiące życia dziecka, czyli na każdy miesiąc jego życia przypada 100mg witaminy C. Dziecko półroczne przyjmować jej będzie 0,5g, a dziecko osiemnastomiesięczne 1,5 grama. Po drugim roku dziecka można zrezygnować z tak dokładnego miarkowania i przejść na system bardziej ogólny.

Zobacz